Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

ЗА SPEED CONSULT и HRISTOVA ODIT

Дружествата формиращи CONSULTING CENTER и изграждали авторитета му на център за одит, консултации, счетоводно обслужване на най-високо съвременно ниво, по отношение на компетентност, срочност и качество, работят в в постоянно сътрудничество от 2008 година.

Екипите осъществяващи отделните дейности и проекти са работили съвместно от 2001 година до момента, като гаранция за високото ниво на крайния резултат във всяко едно начинание е постоянно повишаваната квалификация в областта на одита, данъчното облагане и счетоводното отчитане.

ХРИСТОВА ОДИТ ЕООД е дружество осъществяващо изключително дейности в областта на независимия финансов одит, а СПИЙД КОНСУЛТ ООД е специализирано счетоводно предприятие и предлага услуги в областта на счетоводството и данъчното консултиране.

научете повече за Спийд Консулт
научете повече за Христова Одит
за контакти с нас