Абонаментно счетоводно обслужване;
Обработка на заплати, ТРЗ обслужване, администриране на човешки ресурси;
Счетоводни и данъчни консултации;
Регистрация на фирми;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации.

Независим финансов одит
Други подобни на одит услуги
    Ангажимент за преглед
    Ангажимент за договорени процедури
    Ангажимент за компилиране
Консултации в областта на преобразуване на търговски дружества и бизнескомбинации
Бизнес анализи

За Спийд Консулт

СПИЙД КОНСУЛТ ООД е регистрирано през 2007г. с цел да предоставя счетоводни услуги и данъчни консултации в качеството му на специализирано счетоводно предприятие, при постоянно повишаване на квалификацията на заетите в дружеството и като прилага всички съвременни технически средства.

От момента на създаването на дружеството до сега са ни се доверили дружества, осъществяващи дейности в областта на:

– Строителство;
– Търговия на дребно;
– Търговия на едро;
– Агенции за недвижими имоти;
– Инвеститори в строителството;
– Дентална медицина;
– Изграждане на електроинсталации;
– Туризъм;
– Произодство на машини за хранително-вкусовата промишленост;
– Производство на хранителни продукти;
– Ресторантьорство;
– Охрана;
– Земеделие.

При осъществяване на дейността си ние сме заложили на индивидуален подход по отношение на всеки клиент, развитие на комуникацията между дружеството и клиента – както технологично, така и технически и не на последно място на взаимното доверие между нашия екип и Вас.

 

Често задавани въпроси и полезни статии

Правила за изготвяне на график за използване на платен годишен отпуск

Трябва ли работниците и служителите да полагат подпис във ведомостта, когато трудовото им възнаграждение се изплаща по банков път?

Ако доходът подлежи на облагане в Република България и ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ, ще представлява ли технически проблем обстоятелството, че не разполагате с личните данни на платците на дохода?

Подлежи ли на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ наемодателят – чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), за получения доход от други ЧФЛ при отдаване на недвижимо имущество под наем?

Извършване на доставка на строителни и монтажни дейности по климатизация на обекти на територията на държава – членка на ЕС и с получател данъчно задължено лице – място на изпълнение и задължение за начисляване на ДДС

всички публикации в Полезно

услуги Спийд Консулт

Абонаментното счетоводно обслужване представлява комплексна услуга, по събиране от клиента, сводиране и обработка на първични документи, както за целите на установяване на месечните резултати по ЗДДС и финансовия резултат, така и за отчитане пред съответната Териториална дирекция на НАП. Услугата включва и подготовка и обработка на документи по работните заплати и отчитане пред институциите, а […]

научете повече

разработено от creativedesign.bg